Lux Aeterna

  • Lokal: Lambohovs kyrka
  • Datum: 2010-04-25
  • Tid: 18:00
  • Dirigent: Lars Beckman
  • Organist: Marie-Louise Beckman

Detta är till viss del en repris av det program vi framförde i Vadstena i Januari. Förutom huvudnumret som är Lauridsens Lux Aeterna, så framför vi musik av Dumont, Byrd, Villette, Bruckner och Rasmussen.

Varmt välkomna!