Försommarrabatt

  • Lokal: S:t Hans kyrka, Ekholmen
  • Datum: 2010-06-13
  • Tid: 18:30
  • Dirigent: Lars Beckman