Lux Aeterna mm

  • Lokal: S:t Hans kyrka, Ekholmen
  • Datum: 2010-11-06
  • Tid: 18:00
  • Dirigent: Lars Beckman
  • Organist: Hans Edqvist

Vi framför bland annat Lauridsens Lux Aeterna. Därtill blir det musik av Dumont, Brahms och Grieg.