Lust och fägring

  • Lokal: Lambohovs kyrka
  • Datum: 2011-06-12
  • Tid: 19:00 OBS! Ändrad tid.
  • Dirigent: Lars Beckman

Vid denna musikandakt sjunger vi ett blandat program med tydliga sommarinslag.