Magnificat

  • Lokal: S:t Hans kyrka, Ekholmen
  • Datum: 2011-12-18
  • Tid: 18:00
  • Dirigent: Lars Beckman
  • Orkester: Barockensemble
  • Solister: Ida Zackrisson, sopran. Katarina Böhm, alt. Robert Lind, tenor.

S:t Hans kyrkaBachs magnifika tonsättning av den lovsång som Jungfru Maria ska ha utbrustit i, när ängeln talade om för henne att hon skulle föda Guds son.

Vi framför den version som Bach skrev till julen 1723, hans första jul som Thomaskantor i Leipzig. Senare omarbetade han verket själv och det är den senare versionen som är den mest framförda i våra dagar.

I denna ursprungliga version lägger Bach till fyra satser, varav två på tyska, med julinspirerad text. All övrig text är på latin.

Bachs Magnificat innehåller allt från jublande körer med stor orkester (stråkar, oboer, blockflöjter och trumpeter), till innerliga böner med liten besättning. Tre sångsolister har viktiga roller omväxlande med (de bitvis krävande) körpartierna.

Vid konserten kommer kören också framföra några andra sånger a cappella.