S:t Hanskörens 40-årsjubileum

  • Lokal: S:t Hans kyrka
  • Datum: 2013-10-12
  • Tid: 17:00
  • Dirigent: Lars Beckman
  • Medverkande körer: S:t Hanskören, Linköpings kammarkör

S:t Hanskören fyller 40 år och firar det med en jubileumskonsert. Linköpings kammarkör deltar som gäster. De två körerna framför verk både var för sig och tillsammans.