Om LKKs webb

Detta är Linköpings kammarkörs webbplats. Ansvarsfördelningens ser ut så här:

  • Innehållsigt ansvarig: Ordförande Eva Sahlin.
  • Redaktörer: Styrelsen, dvs. Eva Sahlin, Mikael Olofsson, Lisa Hellsten, Per-Olof Remnesjö och Lars Beckman.
  • Design: Anna Lindblad Syvén.
  • Tekniskt underhåll: Mikael Olofsson och Hans-Göran Puke.

Denna webbplats baseras på WordPress – inte bara ett blogg-verktyg.